Mares i Pares dinamitzadors

mares i pares dinamitzadorsEl grup de mares i pares dinamitzadors està format per mares i pares de l’escola que tenen interès i una certa disponibilitat de temps per invertir en activitats relacionades amb el nostre centre escolar.

L’objectiu principal és col·laborar amb l’escola  a fomentar la participació dels pares i mares en activitats organitzades pel centre.

La funció de les mares i pares dinamitzadors és obrir un canal de comunicació i de col·laboració entre pares – escola – AMPA  (en totes les direccions).

Entre les tasques que realitzem, es troben:

Divulgació d’informació
  • Ajudem a fer difusió d’activitats organitzades per l’escola o l’Ampa,( xerrades, cursos variats, tallers, festes o  trobades) entre els pares i mares de l’escola (fer anar el boca-orella).
  • Ajudem a fer difusió de consignes més concretes a la resta de pares i mares donades per l’escola o per l’AFA, per exemple:
    • Animar els pares i mares perquè vagin a votar en una convocatòria a les eleccions escolars.
    • Difondre una petició de l’escola per col·laborar a fer disfresses per carnestoltes o per assistir a les convocatòries de reunions de l’AMPA o del centre.
  • Recollir inquietuds, suggeriments o informació diversa dels pares de la classe i traspassar-la a l’escola o l’Ampa.
Col·laboració en activitats
  • Ajudem en les festes escolars.
  • Col·laborem amb els mestres a elaborar material concret per cicles.
  • Repartim la fruita del Pla de consum de fruites a les escoles.
Protocol de funcionament

Conjuntament amb l’escola hem elaborat un calendari d’actuacions a curt i mitjà termini.

Es convoquen reunions periòdiques amb els mares i pares dinamitzadors i se’ls fa arribar el calendari d’actuacions perquè el tinguin sempre actualitzat i puguin gestionar-lo amb temps.

Si voleu ser pare o mare dinamitzador i no podeu assistir a la reunió, ens podeu deixar les vostres dades (Nom, cognom, e-mail i telèfon) a la secretaria de l’escola, i ens posarem en contacte.