Qui som?

L’AFA és una associació sense afany de lucre que agrupa les famílies de l’alumnat del nostre centre. En col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa, té com a objectiu principal treballar per a la millora del centre i de l’educació.

  • Participa de forma oberta i activa en la vida del centre per dinamitzar la seva activitat i per promoure projectes complementaris a l’educació a les aules.
  • Té vocació d’aportar i de col·laborar amb la direcció i l’equip docent del centre amb qui actua com a interlocutor per tractar temes que afecten tot el col·lectiu de famílies.
  • Fomenta el treball en xarxa amb altres agents educatius i facilita la prestació de serveis i activitats fora de l’horari lectiu. Una oportunitat per al sistema educatiu

Des de la nostra AFA, treballarem a partir d’uns eixos transversals que garanteixin la feina des d’una perspectiva feminista, ambientalment sostenible, socialment justa i inclusiva, per sumar cap escola pública i de qualitat.

 

Quina utilitat té?

  • L’AFA representa les famílies  de l’escola i és l’interlocutor que tenen els equips educatiu i directiu per parlar de temes que afecten a les famílies.
  • Mitjançant reunions periòdiques amb l’equip educatiu, els representants poden expressar lliurement les seves opinions sobre temes relacionats amb l’escola o amb l’educació.
  • Administra i gestiona les aportacions que fan les famílies sòcies.
  • Participa a l’escola a través d’un representant al Consell escolar del centre.

Com hi podeu col.laborar?

  • Fent-vos famílies sòcies.
  • Participant en les activitats i les assemblees que organitza.
  • Col·laborant puntualment en els nostres actes i els nostres projectes.