Afectació activitats AFA Marquès de la Pobla

Benvolgudes famílies, us detallem l’afectació de les mesures de l’estat d’alarma en referència a les activitats organitzades per l’AFA i consensuades amb el centre:

  • Servei d’acollida matinal

Seguint normativa publicada per Cat Salut (veure cartell informatiu del Departament de Salut), continua el servei de la forma i mesures  habituals.

  • Activitat Poliesportiu

Queda aplaçada fins nou avís, donada la impossibilitat de mantenir els grups estables de l’horari lectiu.

  • Kids & us

Des de Kids &  us informaran aquesta setmana de possibilitat de continuïtat amb  organització dels grups per poder adaptar la nova normativa.

  • Atenció a les famílies

Continuem a la vostra disposició com sempre, a l’oficina de l’AFA amb cita prèvia, que podeu concertar per telèfon o WhatsApp al 636080550.

A continuació per la vostra informació, us adjuntem el text de la disposició número 12 referent a les mesures adoptades pel Departament de Salut publicades al DOGC ( N8259) el dia 30-10-2020.

“En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s’agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva.”  


Sabem que aquests canvis poden ocasionar inconvenients a l’organització familiar, a mida que ens ho permetin anirem adaptant de nou a la “normalitat ” les mesures publicades.