Organització

L’AFA es compon d’una Junta directiva, que és l’òrgan responsable de l’Associació. La composició de la Junta es renova o es confirma per mitjà de l’Assemblea General que celebrem anualment a la tardor.

La Junta actual la conformem:

 • President: Jordi Balcells.
 • Secretari: Àngel Bescós.
 • Tresorer: Samuel Gonzalez.
 • Vocals:
  • Carola Bisbal.
  • Daniel Capitán.
  • Sandra Carrillo.
  • Meritxell Casal.
  • Carme Contreras.
  • Maria Rosa Corral.
  • Marisol Cuevas.
  • Mireia Font.
  • David Lara.
  • Violeta Mata.
  • Laura Moreno.
  • Loli Perez.
  • Joan Serra.
 • Administració: Elena Velasco.

A banda de les feines pròpies que comporten els càrrecs de president, secretària i tresorer, l’AMPA organitza la feina del curs per mitjà d’unes comissions que ens repartim entre els diversos components de la Junta. Les comissions són les següents:

Comissió de festes

Gestiona les festes o trobades que organitza l’AMPA de manera periòdica al llarg del curs, com ara el Juguem en família, la Trobada esportiva interescolar, la Festa de final de curs.

Comunicació

Aquesta comissió s’encarrega de traspassar informació sobre activitats de l’AMPA a diversos mitjans del poble i de l’escola (l’agenda del mes, el programa de la Festa Major o la revista de l’escola).

També fa el seguiment de tota la informació que s’ha de publicar a la nostre web i xarxes socials: extraescolars, calendari escolar, festes i trobades, xerrades o circulars informatives.

Mares i Pares dinamitzadors

Per a informació sobre les Mares i Pares dinamitzadors feu click en el següent enllaç.

Altres comissions són les d’extraescolars, menjadors, socialització, pla d’entorn i manteniment.