Organització

L’AFA es compon d’una Junta directiva, que és l’òrgan responsable de l’Associació. La composició de la Junta es renova o es confirma per mitjà de l’Assemblea General que celebrem anualment a la tardor.

La Junta actual la conformem:

 • Presidenta: Laura Moreno
 • Vicepresidenta: Meritxell Casal
 • Secretària: Carola Bisbal
 • Tresorer: David Lara
 • Vocals:
  • Sandra Carrillo.
  • Maria Rosa Corral.
  • Violeta Mata.
  • Laura Blázquez.
  • Joan Serra.
  • Cristina Campoy
  • Cristina Tarín

A banda de les feines pròpies que comporten els càrrecs de president, secretària i tresorer, l’AFA organitza la feina del curs per mitjà d’unes comissions que ens repartim entre els diversos components de la Junta. Les comissions són les següents:

Comissió de festes

Gestiona les festes o trobades que organitza l’AFA de manera periòdica al llarg del curs, com ara el Juguem en família, la Trobada esportiva interescolar, la Festa de final de curs i la Xocolatada pel Càncer infantil. 

Comunicació

Aquesta comissió s’encarrega de traspassar informació sobre activitats de l’AFA a diversos mitjans del poble i de l’escola  

També fa el seguiment de tota la informació que s’ha de publicar a la nostre web i xarxes socials: extraescolars, calendari escolar, festes i trobades, xerrades o circulars informatives.

Mares i Pares dinamitzadors

Per a informació sobre les Mares i Pares dinamitzadors feu clic en el següent enllaç.

Altres comissions són les d’extraescolars, menjadors, socialització, pla d’entorn i manteniment.

 

A part , també  formem part del Consell municipal de dones i  estem adherides a plataformes  com “Som Escola”, entre d’altres